Årsmøte

Årsmøte i NLT Sunnfjord

Innkalling til årsmøte 2016
Det vert halde årsmøte i NLT Sunnfjord

Onsdag 05.april 2017 kl 14 – 16.
Stad: Førde Rådhus, 4.etg.

SAKLISTE

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. Val av to til å skrive under møteboka
4. Årsmelding 2016
5. Rekneskap 2016
6. Budsjett 2017
7. Arbeidsplan 2017
8. Godtgjersle til tillitsvalde
9. Val

rekneskapsrapport 2016