Årsmøte

Årsmøtet 2020 blir å halde månad skifte mars/april


TIDLEGARE ÅR:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte, Onsdag 24.april kl 20.00, på Inspire i Eikefjord

 

Årsmøte i NLT Sunnfjord

blir halde 28 mars 2019 på rådhuset i Førde kommune kl 12.00 på møterommet Angedalen i 4 etasje.

innkalling og sakliste blir sendt ut på epost idag 14 mars (14 dagars frist til Årsmøte)

Årsmelding, Rekneskap og Budsjett ligg her på nettsida.

Startar årsmøtet med ei matøkt, so tar vi årsmøtesakene deretter, ferdig ca kl 15.00

Vel møtt !


Innkalling til årsmøte 2017
Det vert halde årsmøte i NLT Sunnfjord

Mandag 16.april 2018 kl 12 – 15.
Stad: Førde Rådhus, 4.etg.

SAKLISTE

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. Val av to til å skrive under møteboka
4. Årsmelding 2017
5. Rekneskap 2017
6. Budsjett 2018
7. Arbeidsplan 2018
8. Godtgjersle til tillitsvalde
9. Val

aarsmelding-2017

Arbeidsplan_2018

rekneskap