Årsmøte

Årsmøte i NLT Sunnfjord

blir halde i slutten av mars /første veka april 2019


tidlegare år:

Innkalling til årsmøte 2017
Det vert halde årsmøte i NLT Sunnfjord

Mandag 16.april 2018 kl 12 – 15.
Stad: Førde Rådhus, 4.etg.

SAKLISTE

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. Val av to til å skrive under møteboka
4. Årsmelding 2017
5. Rekneskap 2017
6. Budsjett 2018
7. Arbeidsplan 2018
8. Godtgjersle til tillitsvalde
9. Val

aarsmelding-2017

Arbeidsplan_2018

rekneskap