Author: NLT Sunnfjord

HMS i NLT Sunnfjord

Vi var nylig på møte med Arbeidstilsynet, der vi gjekk gjennom ein del ting som gjeld oss. Blant anna må vi ha avtale med alle medlemmane våre om HMS. Vi driv å sender ut...

Praktisk HMS-arbeid

Norsk Landbruksrådgiving HMS for Sogn og Fjordane Praktisk HMS-arbeid 5/11 Førde Sogn og Fjordane Praktisk HMS-arbeid 6/11 Sande Sogn og Fjordane  

Postkasse

Det er no hengt opp postkasse ute på veggen her på Rådhuset, som kan brukast dersom du ikkje når oss i kontortida. Bruk den som står Førde kommune på, kassa heng under overbygget mellom...

Landbruksvikar kurs / stengt kontor 26-28 aug

Kurs for landbruksvikarar/avløysarar og adm. tilsette i landbrukstenestene i Hordaland og Sogn og fjordane vert avvikla på Skei hotell 26.-28 aug. Kontoret vårt vert difor stengt desse dagane. Men berre ring eller send epost...

Ferieavvikling

I veke 30 og 31 er kontoret ope: Mandag og Torsdag I veke 32 har vi ope: Mandag, Tysdag og Torsdag

nye tariffen

NY LØNNSTABELL PR. 1.4.14 Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene avtale nr 525