Author: NLT Sunnfjord

Postkasse

Det er no hengt opp postkasse ute på veggen her på Rådhuset, som kan brukast dersom du ikkje når oss i kontortida. Bruk den som står Førde kommune på, kassa heng under overbygget mellom...

Landbruksvikar kurs / stengt kontor 26-28 aug

Kurs for landbruksvikarar/avløysarar og adm. tilsette i landbrukstenestene i Hordaland og Sogn og fjordane vert avvikla på Skei hotell 26.-28 aug. Kontoret vårt vert difor stengt desse dagane. Men berre ring eller send epost...

Ferieavvikling

I veke 30 og 31 er kontoret ope: Mandag og Torsdag I veke 32 har vi ope: Mandag, Tysdag og Torsdag

nye tariffen

NY LØNNSTABELL PR. 1.4.14 Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene avtale nr 525