Category: Ukategorisert

Årsmøte 23 april

innkalling til årsmøtet for meldingsåret 2014 i NLT Sunnfjord. Møtet blir på rådhuset i Førde, på møterom Haukedalen i 4. etasje kl 14.00  Det blir vanleg årsmøtesaker med litt mat i etterkant. aarsmelding-2014 revisormelding...

HMS kurs på MO

Manglar du HMS –opplæring for leiar? Vil du gjere garden din til ein tryggare arbeidsplass? Pålagd opplæring for alle som nyttar avløysar eller arbeidshjelp på garden!   Praktisk HMS kurs» del 1 torsdag 26....

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...

HMS i NLT Sunnfjord

Vi var nylig på møte med Arbeidstilsynet, der vi gjekk gjennom ein del ting som gjeld oss. Blant anna må vi ha avtale med alle medlemmane våre om HMS. Vi driv å sender ut...

Praktisk HMS-arbeid

Norsk Landbruksrådgiving HMS for Sogn og Fjordane Praktisk HMS-arbeid 5/11 Førde Sogn og Fjordane Praktisk HMS-arbeid 6/11 Sande Sogn og Fjordane