Innkalling til ekstraordinært årsmøte, Onsdag 24.april kl 20.00, på Inspire i Eikefjord

På dei ordinære årsmøta til Flora avløysarlag og Nlt Sunnfjord som vart haldne i mars -19, vart det vedteke i begge laga at dei skal slå seg saman. På bakgrunn av dette må vi ha … Hald fram med å lese Innkalling til ekstraordinært årsmøte, Onsdag 24.april kl 20.00, på Inspire i Eikefjord