Landbruksvikarkurs

Det blir felles Landbruksvikar kurs i Sogn og Fjordane og Hordaland og kurset blir truleg 23-25 august i Loen.

Har De inspill må De gjerne sende det til post@landbruk.org