NLT Sunnfjord

Velkommen til NLT Sunnfjord

Vi er eit andelslag med ca.530 medlemer som har rett til avløysarrefusjon. Medlemmane er bønder i Førde, Naustdal, Gaular, Høyanger og Hyllestad kommune. Ved nyttår var det 610 personar som fikk lønn gjennom laget. Har no 3 landbruksvikarar og 2 avløysarringar med fast tilsett avløysar. Resten av avløysinga vert utført som tilfeldig-, deltid- og familieavløysing. Vår hovedoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når dei skal på ferie, ha fri eller vert sjuke. Vi tek også utlønningsoppdrag for andre.  Kontoret er i 4 etasje i  rådhuset til Førde Kommune og  er bemanna alle dagar frå kl. 0900 – 1500

 

Har du ubenytta avløysartilskot?

Vi ber alle som ikkje har brukt opp tilskotet sitt om å levere oss timelister innan 5.des. Dette er siste ordinære lønning før jul. Korleis du reknar ut lønn/antal timar finn du under sidemenyen...

Velferdsordninga er for dårlig

Henta frå nrk sogn og fjordane: Inntekta til avløysarane aukar langt raskare enn velferdstilskotet til bøndene. Dermed må bøndene sjølv punge ut for å kunne ta ferie.

Ferie 2012

Her er ein oversikt over ferien til landbruksvikarane og administrasjonen