NLT Sunnfjord

Velkommen til NLT Sunnfjord

Vi er eit andelslag med ca.530 medlemer som har rett til avløysarrefusjon. Medlemmane er bønder i Førde, Naustdal, Gaular, Høyanger og Hyllestad kommune. Ved nyttår var det 610 personar som fikk lønn gjennom laget. Har no 3 landbruksvikarar og 2 avløysarringar med fast tilsett avløysar. Resten av avløysinga vert utført som tilfeldig-, deltid- og familieavløysing. Vår hovedoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når dei skal på ferie, ha fri eller vert sjuke. Vi tek også utlønningsoppdrag for andre.  Kontoret er i 4 etasje i  rådhuset til Førde Kommune og  er bemanna alle dagar frå kl. 0900 – 1500

 

Flyttesjau

Vi driv å pakker og skal flytte i det nye rådhuset. Endelig flyttedato er 11.sept., så den dagen held vi kontoret STENGT. Ellers er vi på plass, og prøver å hjelpe så godt vi...

Ferie 2013

Vi tek ferie i vekene 27-32, så det vert redusert opningstid på kontoret desse vekene. I tillegg tek vi ut litt avspassering no framover, så det kan vere lurt å ringe før du eventuelt...

Jordbruksoppgjeret – Velferdsordningane

Partene er enige om at satsene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 3,9 pst. og maksimalbeløpet per foretak heves med 3 000 kroner til 72 000 kroner. Partene er enige...

PÅSKEFERIE

Vi tek påskeferie frå Mandag 25/3 kl 12. Er tilbake Tysdag 2.april. Ynskjer alle ei riktig god påske.

årsmøtet 2012 – 9/4-2013

Sunnfjord landbrukstenester held årsmøte Tysdag 09.04.2013  kl 20 på kantina,Førde kommune.  Saker som skal handsamast på årsmøtet må leverast skriftleg til styret seinast ei veke før årsmøtet.

Fleire bonde-millionar ubrukt

Millionsummar som skulle vore brukt til å løne avløysarar, går tilbake til staten, fordi mange bønder ikkje maktar å forskotere utbetalingane i kanskje meir enn eitt år.

GODT NYTTÅR

til alle våre medlemmar og avløysarar. Takk for eit godt samarbeid i heile 2012 og vi ser fram til eit like bra 2013.