NLT Sunnfjord

Velkommen til NLT Sunnfjord

Vi er eit andelslag med ca.530 medlemer som har rett til avløysarrefusjon. Medlemmane er bønder i Førde, Naustdal, Gaular, Høyanger og Hyllestad kommune. Ved nyttår var det 610 personar som fikk lønn gjennom laget. Har no 3 landbruksvikarar og 2 avløysarringar med fast tilsett avløysar. Resten av avløysinga vert utført som tilfeldig-, deltid- og familieavløysing. Vår hovedoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når dei skal på ferie, ha fri eller vert sjuke. Vi tek også utlønningsoppdrag for andre.  Kontoret er i 4 etasje i  rådhuset til Førde Kommune og  er bemanna alle dagar frå kl. 0900 – 1500

 

Ubenytta avløysartilskot

Er du blandt dei som ikkje har brukt opp tilskotet enno? Siste frist for å levere timelister før jul vert 5.des Kontoutdrag med oversikt vert sendt ut i veke 46/47.

Vi har flytta

Og er no å treffe i 4 etasje i det nye rådhuset. Vi kjem også til å få nytt telefonnr., men det er ikkje klart enno, så bruk 57722145 enn så lenge. Vi informerar om...

Flyttesjau

Vi driv å pakker og skal flytte i det nye rådhuset. Endelig flyttedato er 11.sept., så den dagen held vi kontoret STENGT. Ellers er vi på plass, og prøver å hjelpe så godt vi...

Ferie 2013

Vi tek ferie i vekene 27-32, så det vert redusert opningstid på kontoret desse vekene. I tillegg tek vi ut litt avspassering no framover, så det kan vere lurt å ringe før du eventuelt...

Jordbruksoppgjeret – Velferdsordningane

Partene er enige om at satsene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 3,9 pst. og maksimalbeløpet per foretak heves med 3 000 kroner til 72 000 kroner. Partene er enige...