NLT Sunnfjord

Velkommen til NLT Sunnfjord

Vi er eit andelslag med ca.530 medlemer som har rett til avløysarrefusjon. Medlemmane er bønder i Førde, Naustdal, Gaular, Høyanger og Hyllestad kommune. Ved nyttår var det 610 personar som fikk lønn gjennom laget. Har no 3 landbruksvikarar og 2 avløysarringar med fast tilsett avløysar. Resten av avløysinga vert utført som tilfeldig-, deltid- og familieavløysing. Vår hovedoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når dei skal på ferie, ha fri eller vert sjuke. Vi tek også utlønningsoppdrag for andre.  Kontoret er i 4 etasje i  rådhuset til Førde Kommune og  er bemanna alle dagar frå kl. 0900 – 1500

 

God Jul og Godt Nyttår

Vi vil ønske alle våre medlemmar ei riktig God Jul og Godt Nyttår. Åpningstider i romjula blir mandag 28/12 og onsdag 30/12, kl. 10 – 14.  Første arbeidsdag på nyåret blir mandag 4/1.

Treng hus til Landbruksvikar

Sølvi Therese Strømmen Wie og sambuaren hennar Kristian, som begge er agronomar i 30-åra, og gutten deira Odin på 1 år, ønsker å leige bustad med hage og gjerne litt dyrkingsjord. gjerne eit gammalt kårhus el.l....

Søkjer etter ny Landbruksvikar

Då vår noverande landbruksvikar skal ta til på skule til hausten, søkjer vi etter:   LANDBRUKSVIKAR I  HYLLESTAD OG HØYANGER NORDSIDE i 100%, event. redusert stilling.