NLT Sunnfjord

Velkommen til NLT Sunnfjord

Vi er eit andelslag med ca.500 medlemer som har rett til avløysarrefusjon. Medlemmane er bønder i Førde, Naustdal, Flora, Gaular, Høyanger og Hyllestad. Ved nyttår 2019/2020 var det 595 personar som fikk lønn gjennom laget. Har no 2 landbruksvikarar og 1 avløysarring med fast tilsett avløysar. Resten av avløysinga vert utført som tilfeldig-, deltid- og familieavløysing. Vår hovedoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når dei skal på ferie, ha fri eller vert sjuke. Vi tek også utlønningsoppdrag for andre.  Kontoret er i 4 etasje i  rådhuset til Sunnfjord kommune og  er bemanna alle dagar frå kl. 0900 – 1500

 

Avløysarjobb på Fauske og Åsane

Vår noverande avløysar har fått seg ny jobb og vi søkjer hans etterfylgjar.Dette er i første omgang for 1 år, men mulighet for forlengelse. Tiltredelse ca 1.juni. SØKNADSFRIST 12.MAIFor meir info kontakt leiaren i...

Opningstider i påska

Vi stenger kontoret i påska frå 30/3 – 5/4. Men De kan ringe vakttelefonen 57722145 ved behov. God påske

Info til medlemmane

Årsoppgåva for 2009 er no sendt ut til alle medlemmane. Summen som skal førast på skjemaet finn du nede på oppgåva, søknadsgrunnlag ferie og fritid.