NLT Sunnfjord

Velkommen til NLT Sunnfjord SA

Vi er eit andelslag med over 500 medlemmar. Medlemmane er bønder i kommunane Sunnfjord (Førde-Naustdal-Gaular), Flora, Høyanger og Hyllestad. Ved nyttår 2021/2022 var det over 600 personar som fekk lønn gjennom laget. Har landbruksvikarar og andre avløysarar, både på fulltid og deltid.

Siste innlegg

Britt Elena Wollan er Årets Avløysar 2022

Britt Elena Wollan frå Trøndelag vart kåra til  Årets Avløysar 2022. Britt Elena vart heidra under festmiddagen på årets Haustsamling. Vi gratulerer og takkar samtidig ho og alle våre gode avløysarar for den fantastiske

LES MER »

Haustsamling i Norske Landbrukstenester

Kvar haust er det kurs og samling i Norske Landbrukstenester for tilsette og tillitsvalde. Vanlegvis reiser administrasjonen og fleire tillitsvalde. I år deltek Linda Kristin Oppedal frå styret i NLT Sunnfjord. Ho deltek på

LES MER »