NLT Sunnfjord

10. januar 2019: Frist for etterregistrering av enkelte opplysninger

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/

ta kontakt om du ikkje har fått opplysningane du treng til å oppdatere, produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid , 2018.