Administrasjon

Tilsette i administrasjonen

Dagleg leiar: Kari Stokkebekk, 6817 Naustdal Mob. 95813847 post@landbruk.org

 

Jonny Lofnes, 6847 Vassenden, Mob. 97063034 post@landbruk.org

http://www.nltsunnfjord.no/wp-admin/