NLT Sunnfjord

Aller siste frist for å levere timelister på utlønning i 2021

Siste frist, 16 desember for å levere timelister og vi prøver å få lønna ut på mandag.

Ta kontakt om du har nye avløysarar, så kan vi få lagt dei inn slik at dei kan få bruke elektroniske timelister. Men vi tar og i mot gammaldagse papirlister 🙂