Allmenngjeringa av lønsbestemmelsar

LA (Landbrukets Arbeidsgiverforening) har på sine heimesider lagt ut
informasjon om allmenngjeringa av lønsbestemmelsar i jordbruks- og
gartnerioverenskomsten

 

Les meir på LA sine nettsider

 http://www.la.no/index.php?a=4596&p=3345&pr=3345