Årsmøte 2011

Vi kallar inn til Årsmøte i Sunnfjord Landbrukstenester, tysdag 27 mars kl. 20 00.  Møtestad: kantina Førde Kommune. Saker: vedteksendring BA / SA

I år er det vedtektsendring i tillegg til vanlege årsmøtesaker.

endringane går ut på å endre selskapsform frå BA til SA (samvirke)

Revisjonsmelding-2011

Rekneskap, Budsjett og Årsmelding

Forslag nye vedtekter