Årsmøte 2016

Det vert halde årsmøte i NLT Sunnfjord

Onsdag 05.april 2017 kl 14 – 16.
Stad: Førde Rådhus, 4.etg.

SAKLISTE

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. Val av to til å skrive under møteboka
4. Årsmelding 2016
5. Rekneskap 2016
6. Budsjett 2017
7. Arbeidsplan 2017
8. Godtgjersle til tillitsvalde
9. Val

Årsmelding, rekneskap og budsjett vert lagt ut på heimesida vår i forkant av årsmøtet.