Årsmøte i NLT Sunnfjord SA

Torsdag 28 mars kl 12.00 på rådhuset i Førde

http://www.nltsunnfjord.no/arsmote/