NLT Sunnfjord

årsmøte NLT Sunnfjord

Årsmøtet i Nlt Sunnfjord vert avholdt Onsdag 27.mai kl 14-16
Stad: Flovegen 12 (lokala til Nortronic) på Øyrane i Førde.

På same dag/stad kl 13.30 -14 vert medlemmar av tidlegare Flora avløysarlag innkalt til årsmøte, dette for å korrigere ein formulering frå forrige årsmøte.

Viser til tidlegare innkalling som vart utsendt pr mail 09.03.20
Årsmøtedokumenta ligg på heimesida