Årsmøte

Innkalling til årsmøtet 2020

Torsdag 8 april 2021, kl 14 og på grunn Covid 19 vil vi måtta ta årsmøtet digitalt på teems. Innkallinga blir sendt ut på epost, med pålogging til teems.

SAKLISTE

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. Val av to til å skrive under møteboka
4. Årsmelding 2020
5. Rekneskap 2020
6. Budsjett 2021
7. Arbeidsplan 2021

8. Godtgjersle til tillitsvalde
9. Val

Årsmelding ,  Rekneskap ,  Revisjonsmelding , Arbeidsplan

passordbeskytta side, sjå innkallinga, der ligg passordet

Mvh
Styret i NLT Sunnfjord


TIDLEGARE ÅR:

Årsmøtet 27 mai, 2020 

Innkalling til årsmøte 2019

Det vert halde årsmøte i NLT Sunnfjord SA
Onsdag 27.mai 2020 kl 14.00 – 16.00
Stad: Flovegen 12 (lokala til Nortronic) på Øyrane i Førde

SAKLISTE

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. Val av to til å skrive under møteboka
4. Årsmelding 2019
5. Rekneskap 2019
6. Budsjett 2020
7. Arbeidsplan 2020

8. Vedtektsendring

9. Godtgjersle til tillitsvalde
10. Val

Årsmelding – Rekneskap – Budsjett – Arbeidsaplan og Vedtektsendring

passordbeskytta side, sjå innkallinga, der ligg passordet

Mvh
Styret i NLT Sunnfjord


Årsmøtet 27 mai, 2020 

Innkalling til årsmøte 2019

Det vert halde årsmøte i Flora avløysarlag
Onsdag 27.mai 2020 kl 13.30 – 14.00
Stad: Flovegen 12 (lokala til Nortronic) på Øyrane i Førde

SAKLISTE

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. Val av to til å skrive under møtereferatet
4. Flora avløysarlag – Oppløysing/sletting av foretaket i Brønnøysundregisteret
5. Val av avviklingsstyre

Mvh
Styret i NLT Sunnfjord/Flora avløysarlag


TIDLEGARE ÅR:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte, Onsdag 24.april kl 20.00, på Inspire i Eikefjord

Årsmøte i NLT Sunnfjord

blir halde 28 mars 2019 på rådhuset i Førde kommune kl 12.00 på møterommet Angedalen i 4 etasje.

innkalling og sakliste blir sendt ut på epost idag 14 mars (14 dagars frist til Årsmøte)

Årsmelding, Rekneskap og Budsjett ligg her på nettsida.

Startar årsmøtet med ei matøkt, so tar vi årsmøtesakene deretter, ferdig ca kl 15.00

Vel møtt !


Innkalling til årsmøte 2017
Det vert halde årsmøte i NLT Sunnfjord

Mandag 16.april 2018 kl 12 – 15.
Stad: Førde Rådhus, 4.etg.

SAKLISTE

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. Val av to til å skrive under møteboka
4. Årsmelding 2017
5. Rekneskap 2017
6. Budsjett 2018
7. Arbeidsplan 2018
8. Godtgjersle til tillitsvalde
9. Val

aarsmelding-2017

Arbeidsplan_2018

rekneskap