Årsmøte

Innkalling til årsmøtet 2020 Torsdag 8 april 2021, kl 14 og på grunn Covid 19 vil vi måtta ta årsmøtet digitalt på teems. Innkallinga blir sendt ut på epost, med pålogging til teems. SAKLISTE … Hald fram med å lese Årsmøte