NLT Sunnfjord

årsmøtet 2012 – 9/4-2013

Sunnfjord landbrukstenester held årsmøte Tysdag 09.04.2013  kl 20 på kantina,
Førde kommune.  Saker som skal handsamast på årsmøtet må leverast skriftleg til styret seinast ei veke før årsmøtet.


SAKLISTE1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar
3. Val av skrivar
4. Val av 2 til å skrive under møteboka
5. Årsmelding
6. Rekneskap
7. Budsjett
8. Val
9. Godtgjersle til styreleiar. Møtegodtgjersle
10. Arbeidsplan
11. Saker som kjem til
    
 Årsmelding, rekneskap/budsjett og vedtekter er lagt ut på heimesida vår.
www.landbruk.org
Passord:                                                                                
Ynskjer du dette tilsendt på papir så ta kontakt med oss.
Det vert enkel servering