NLT Sunnfjord

Årsoppgave 2016

har sendt ut årsoppgava for 2016 pr. epost til dei fleste, nokon pr post som vi ikkje har epost til. Men har fått tilbakemelding på at ikkje alle har fått opna linken til årsoppgava som ligg nederst i eposten. Ta kontakt viss det gjeld deg, so sender vi det på nytt som eit vedlegg.

Talet De skal føre opp i søknaden om produksjonstilskot/avløysartilskot med levering 20 januar finn De bak benyttet på årsutskrifta frå oss. Sjå bildet