Author: NLT Sunnfjord

info medl. sept. – 21

15.oktober er fristen for å søkje avløysartilskot. Når dyretalet pr 1.okt er lagt inn i skjemaet får du opp kva du har i avløysartilskot for 2021. Noter deg talet og send det til oss,...

Ferie på NLT Sunnfjord

Får og med i dag  12 juli og til og med 1 august blir kontoret stengt. Men vil dokke ha kontakt med oss er det berre å sende epost på post@landbruk.org vi har og vakt...

innkalling til årsmøtet

Torsdag 8 april 2021, kl 14 og på grunn Covid 19 vil vi måtta ta årsmøtet digitalt på teems. Innkallinga blir sendt ut på epost, med pålogging til teems. https://www.nltsunnfjord.no/arsmote/

Heimekontor NLT Sunnfjord

vi i admin i NLT Sunnfjord kjem til å nytte oss meir av heimekontor framover, men vi har heile tida bemanna telefonen. Både i kontortida og som vakt tlf. Bruk gjerne eposten vår også,...