Avløysarjobb på Fauske og Åsane

Vår noverande avløysar har fått seg ny jobb og vi søkjer hans etterfylgjar.
Dette er i første omgang for 1 år, men mulighet for forlengelse. Tiltredelse ca
1.juni. SØKNADSFRIST 12.MAI
For meir info kontakt leiaren i ringen Kåre Åsebø tlf :47070081 e-post: kare.asebo@enivest.net