Category: Hovudsida

Landbruksvikar kurs / stengt kontor 26-28 aug

Kurs for landbruksvikarar/avløysarar og adm. tilsette i landbrukstenestene i Hordaland og Sogn og fjordane vert avvikla på Skei hotell 26.-28 aug. Kontoret vårt vert difor stengt desse dagane. Men berre ring eller send epost...

Ferieavvikling

I veke 30 og 31 er kontoret ope: Mandag og Torsdag I veke 32 har vi ope: Mandag, Tysdag og Torsdag

nye tariffen

NY LØNNSTABELL PR. 1.4.14 Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene avtale nr 525

GOD PÅSKE

Vi tek påskeferie og stenger kontoret 15. og 16. april. Ynskjer alle ei riktig god påske.

Statens reiseregulativ

Her finner du gjeldende satser for kostgodtgjørelse, nattillegg, kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil og kilometergodtgjørelse ved bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands for statens regning i 2014.

Fusjon

Årsmøta i Sunnfjord landbrukstenester og Gaular avløysarlag vedtok fusjon mellom laga på årsmøte 26.03.14. Med tilbakeverkande kraft frå 01.01.14. Namnet på det nye laget vert NLT Sunnfjord. Kontorstad vert Førde Rådhus.

Våronnmøte i Solund

Solund kommune og Norsk landbruksrådgiving har invitert oss på våronnmøte på Hardbakke Tysdag 18.mars, for å informere litt om avløysarordninga. Håpar å treffe fleire bønder der ute. Kontoret vert difor stengt denne dagen.

Innkalling til Årsmøte

Styra i Sunnfjord landbrukstenester og Gaular avløysarlag har gått inn for fusjon mellom dei to laga. Dette skal avgjerast på årsmøte på Tønna i Bygstad, Onsdag 26. mars kl. 11.