NLT Sunnfjord

Dokumentasjonskrav avløysarordninga

På sikt kan dette få konsekvensar for eksistensen til avløysarlag/ landbrukstenestene.