Einar Meek Ljotebø tilsett som landbruksvikar i Hyllestad og Høyanger nordside

Mandag 2 august startar Einar i Jobben som landbruksvikar i Hyllestad og Høyanger nordside. Han var i vår ferdig utdanna «agronom» ved Mo og Jølster vidaregåande skule.