NLT Sunnfjord

Enighet mellom LA og Fellesforbundet

Natt til 30. april ble det i  forhandlinger mellom LA og Fellesforbundet oppnådd enighet om en ny overenskomst for Jordbruks- og gartnerinæringene.

  • Sats for ansettelsesforhold inntil 12 uker heves fra kr 97,50 pr time til kr 100,00 pr time.
  • Sats for ansettelsesforhold 12 – 24 uker heves fra kr 103 pr time til kr 105,50 pr time.
  • Sats for fast ansatt «nybegynner» heves fra kr 115,15 pr time til kr 117,15 pr time. 
  • les meir her