Forskar slår alarm – vil ha 10 milliardar til landbruket

Talet på storfe og sau kan gå kraftig ned dei neste åra. Det fryktar landbruksforskar Christian Smedshaug.