Fortolkning av allmenngjøringsforskriften

Arbeidstilsynet  har i brev til partene, den 7. april 2010, gitt sin fortolkning. Les denne her.

Ferie og innhøstingshjelp:

Arbeidstakere over 18 år – ansettelsesforhold inntil 12 uker – kr 100 pr/time

Arbeidstakere over 18 år – ansettelsesforhold 12 – 24 uker – kr 105,50 pr/time
 
Fast ansatte: Arbeidstakere over 18 år – kr 117,15 pr/time