Har du ubenytta avløysartilskot?

Vi ber alle som ikkje har brukt opp tilskotet sitt om å levere oss timelister innan 5.des. Dette er siste ordinære lønning før jul. Korleis du reknar ut lønn/antal timar finn du under sidemenyen – Lønn.