NLT Sunnfjord

Haustsamling i Norske Landbrukstenester

Kvar haust er det kurs og samling i Norske Landbrukstenester for tilsette og tillitsvalde. Vanlegvis reiser administrasjonen og fleire tillitsvalde. I år deltek Linda Kristin Oppedal frå styret i NLT Sunnfjord. Ho deltek på «Heimesidekurs» (WordPress) før samlinga.  Haustsamlinga er ein viktig arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling. Her er det fylkesvise samlinger og gruppearbeid. Dette sikrar at styret og administrasjonen får innspel fra lokallaga. NHO Mat og drikke har advokatkontor  og vi kan møte samarbeidspartnere innan forsikring og arbeidskle.

På festmiddagen onsdag kveld vert Årets avløysar 2022 kåra.

Se info om haustsamlinga her