Heimekontor NLT Sunnfjord

vi i admin i NLT Sunnfjord kjem til å nytte oss meir av heimekontor framover, men vi har heile tida bemanna telefonen. Både i kontortida og som vakt tlf. Bruk gjerne eposten vår også, svarar rimelig raskt på denne.

Dette på grunn av oppfordringa frå Ole John Østenstad, Kommunedirektør, i Sunnfjord Kommune. (gjeldane kontorplassen vår i Sunnfjord Rådhus)