NLT Sunnfjord

HMS kurs på MO

Manglar du HMS –opplæring for leiar?

Vil du gjere garden din til ein tryggare arbeidsplass?

Pålagd opplæring for alle som nyttar avløysar eller arbeidshjelp på garden!

 

Praktisk HMS kurs» del 1 torsdag 26. februar kl 10.00 -13.30 på Mo og Øyrane vgs, avd. jordbruk på Mo, i hallen der.

Kurset dekkar krav frå KSL og i arbeidsmiljølova. Det er på to samlingar ca 3 timar kvar, med heimelekse imellom. Fokus på førebygging, risikovurdering, aktive tiltak for å hindre skader og ulukker på garden, systematikk og rutiner i HMS-arbeidet. Du arbeider konkret med HMS på eigen gard, bygd på  sunt bondevet i botnen. Kompetanseprov etter bestått kurs.  Kurset gir rabattar hos forsikringsselskap og er nyttig å vise til om du skal gjere arbeid for andre.

Kurslærar er seniorrådgjevar HMS, Kolbjørn Taklo.

Påmelding innan 24.02. til 91396560, eller kolbjorn.taklo@nlr.no

 

God HMS er helsebringande og lønsamt, og friske bønder lagar framleis beste produkta!

Arrangør: Norsk landbruksrådgjeving HMS

Kolbjørn Taklo
Seniorrådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS
Mobil: +47 91 39 65 60
E-post: kolbjorn.taklo@nlr.no
www.lhms.no