HMS-Produktdatablad

Landbrukstenester Folgefonna har laga til ei side der veldig mange HMS-Produktdatablad er lista opp.
Det er viktig at HMS datablad er tilgjengelig for landbruksvikaren/avløseren på dei kjemikalie som er på garden.