NLT Sunnfjord

Husk å oppdatere produksjonstilskot søknaden før 10 januar

https://www.altinn.no/

Viss dokke ser på siste fakturaen frå oss, står summen inne i ramma » benyttet » og viss det står minus på rest betyr det at dokke har brukt litt mer enn tilskotet.