NLT Sunnfjord

Info frå NLT Sunnfjord

Utbetaling av tilskotet for 2014 vert utbetalt 3.juni.  Nytt av året er at tilskotet no vert utbetalt direkte til bonden, og vi vil derfor oppmode alle om å føre dette over til NLT sunnfjord sin konto. Det er no viktig at alle passar på å vere ajour til ein kvar tid, slik at vi kan oppretthalde ein god likviditet. Vårt kontonummer er  3841 05 00601 …… les meir……info juni 15