NLT Sunnfjord

info medl. sept. – 21

15.oktober er fristen for å søkje avløysartilskot. Når dyretalet pr 1.okt er lagt inn i skjemaet får du opp kva du har i avløysartilskot for 2021. Noter deg talet og send det til oss, det vil spare oss for arbeid. Det tek litt tid før vi får tilgang til desse tala. Sjå hele info skrivet under, det vart og sendt ut på epost og i brevs form til dei vi ikkje har epost på.