NLT Sunnfjord

Info til medlemmane

Vi oppfordrar alle til å levere timelister snarast råd, (helst innan den 5.nov) slik at vi kan registrere dei fortløpande. Siste frist før jul vert 6.des. Dei som skal ha avløysing i jula får ein absolutt siste frist : 5.jan.2011