Innkalling til Årsmøte

Styra i Sunnfjord landbrukstenester og Gaular avløysarlag har gått inn for fusjon mellom dei to laga. Dette skal avgjerast på årsmøte på Tønna i Bygstad, Onsdag 26. mars kl. 11.

Innkallinga –  klikk her

Årsmelding – klikk her

Rekneskap – klikk her

Budsjett – klikk her