NLT Sunnfjord

Innkalling til årsmøte

Sunnfjord Landbrukstenester held årsmøte tysdag 12. mars kl. 20 00. Møtet vert på kantina til Førde Kommune i   3. etasje (over Førde Varehus)
Er no oppdatert med rekneskap og budsjett


SAKLISTE      

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av møteleiar
  3. Val av skrivar
  4.  Val av 2 til å skrive under møteboka
  5.  Årsmelding
  6.  Rekneskap
  7.  Budsjett
  8. Val
  9.  Arbeidsplan
  10.  Andre saker 

Årsmelding, rekneskap og budsjett  ligg på menyen til venster under fana, årsmøte.

Sjå innkallinga for å finne passordet, viss du av ein eller anna grunn ikkje har fått passordet, send oss ein epost så svarar vi på denne med passordet.

Dette for å spare tid og kostnader, dei som vil ha dette på papir tek kontakt med oss så sender vi den. 

 

Styret oppmodar medlemmane om å komme på møte.

Enkel servering. 

Helsing Styret i Sunnfjord Landbrukstenester