Innkalling til ekstra årsmøte for Gaular avløysarlag og Sunnfjord landbrukstenester.

På grunn av pirkete regelverk skal fusjonen innmeldast til Brønnøysund innan 4 veker etter fusjonen er inngått. Når vi fusjonerte med Gaular avløysarlag rakk vi ikkje/var ikkje klar over denne fristen og må difor ta dette oppatt på ekstra årsmøte, for å bekrefte fusjonen.

Her er innkallinga: innkalling

Her er fusjonsavtala: fusjon

Her er gjeldande vedtekter: vedtekter nlt sunnfjord 2014

forslag nytt vedtak § 13 vedtekter: 13 Opploysing

gaular-sunnfjord-fusj