Innkalling til ekstraordinært årsmøte, Onsdag 24.april kl 20.00, på Inspire i Eikefjord

På dei ordinære årsmøta til Flora avløysarlag og Nlt Sunnfjord som vart haldne i mars -19, vart det
vedteke i begge laga at dei skal slå seg saman. På bakgrunn av dette må vi ha eit felles ekstraordinært årsmøte der det blant anna skal velgast
nytt styre.

SAKLISTE
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. Val av to til å skrive under møtereferatet
4. Vedtektsendring
• Val av styremedlemmer
• Innkalling
5. Val

Mvh
Styra i NLT Sunnfjord og Flora avløysarlag