Jordbruksforhandlingane 2014

Jordbrukets forhandlingsutvalg
krever at dokumentasjonskravet for ferie- og fritidsavløsning opprettholdes.

Velferd – side 59 og 60

Heile arbeidsdokumentet


Jordbrukets forhandlingsutvalg mener tilskuddet til avløsning ved sjukdom må

dekke en større andel av avløserutgiftene. Dette er ikke minst viktig for langtidssykmeldte

gårdbrukere. Det foreslås derfor å øke maksimal dagsats med 100 kroner

per dag fra 1 500 til 1 600 kroner per dag.


Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det er

viktig å ha gode ordninger som sikrer muligheten for regelmessig ferie og fritid. For å

få en velferdsutvikling mer på linje med andre i samfunnet, går forhandlingsutvalget

inn for at alle tilskuddsatser og maksimalbeløp økes med 4,5 prosent til maksimalt kr

75 300.