NLT Sunnfjord

Jordbruksoppgjeret – Velferdsordningane

Partene er enige om at satsene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 3,9 pst. og maksimalbeløpet per foretak heves med 3 000 kroner til 72 000 kroner. Partene er enige om at maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. økes fra 1 400 til 1 500 kroner. Endringen implementeres allerede fom. 2014, og vil også styrke landbruksvikarordningen.