Kontortid veke 35

På grunn av ferieavvikling og kurs/samling vert kontoret stengt onsdag – fredag denne veka.

Tysdag stenger vi kl 12.30

Du når oss på tlf 90 70 68 30