Landbruksvikar Førde og Naustdal tilsett

Vi har no tilsett Anne Friederike Borchert som landbruksvikar, ho vil få Naustdal / Førde som arbeidsområde. Ho startar i jobben 20 april.

Anne er tysk, men snakkar bra norsk og har jobba som avløysar i Naustdal frå mai til september 2008. Ho kjem til å starte i jobben 20. april