NLT Sunnfjord

Landbruksvikar

Vi administrerer i dag landbruksvikarordninga i Florø, Sunnfjord, Hyllestad og Høyanger nordside.

Det er tilsett landbruksvikar i 100 % stilling. Vi har og ein del avløysarar som opererar som beredskapsavløysarar i alle kommunane.

 

Ta kontakt tlf 90 70 68 30, dag/kveld/helg.

 

Satsar pr 01.01.23:

2100 kr. pr. dag ved sjukdom (fast sats også ved helg)

2200 kr. pr. dag ved ferie og fritid (7,5 t. pr dag*)

2300 kr. pr. dag ved helg ferie og fritid (7,5 t. pr dag*)

2500 kr. pr. dag på bevegelige helgedagar (7,5 t. pr dag*)

 

Ved halv dag (eit stell, opptil 3,5 timar) fakturerer vi halv dagsats

Det kjem moms i tillegg på alle summane.

 

* Køyring inntil ein time pr dag inngår i arbeidstida, overtid utover dette kan bli fakturert ekstra.