NLT Sunnfjord

Vi administrerer i dag landbruksvikarordninga i Florø, Sunnfjord, Hyllestad og Høyanger nordside. Har tilsett landbruksvikar i 100 % stillingar. Vi har og ein del avløysarar som opererar som beredskapsavløysarar i alle kommunane.

Satsar pr 01.01.22:

1670 r. pr. dag ved sjukdom (fast sats også ved helg)

1700 kr. pr. dag ved ferie og fritid (7,5 t. pr dag*)

1900 kr. pr. dag ved helg ferie og fritid (7,5 t. pr dag*)

2300 kr. pr. dag på bevegelige helgedagar (7,5 t. pr dag*)

ved halv dag (eit stell, opptil 3,5 timar) fakturerer vi halv dagsats

på alle summane kjem det moms i tillegg.

* Køyring inntil ein time pr dag inngår i arbeidstida, overtid utover dette kan bli fakturert ekstra.

Ta kontakt tlf 90 70 68 30, dag/kveld/helg.