Landbruksvikarkurs

Det blir felles Landbruksvikar kurs i vestland og kurset blir i slutten av august.

Har De inspill må De gjerne sende det til post@landbruk.org