Ledig 100% stilling som landbruksvikar

Hovudsakleg i Naustdal og Florø, men kan pårekne litt arbeid ellers i Nlt Sunnfjord sitt område.

 

Utlysing av stilling