NLT Sunnfjord

Lønn og innleveringsfrist

Vi vil minne om innleversfristen på timelister som er den 5. i kvar mnd med utlønning den 12 i kvar mnd.

Vi har nyleg sendt ut ein mal på utfylling av timelister, sjå under.